Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid is sinds 1 juli 2016 van kracht in het bijzonder primair onderwijs. Hierdoor is het aantal aanstellingen die een vervanger kan hebben bij 1 werkgever beperkt en overschrijding van dit aantal kan tot verplichtingen leiden.

VABO berekent op basis van de beschikbare gegevens de actuele WWZ keten en geeft waarschuwingen en blokkeert als men verplichtingen dreigt aan te gaan. Zo bent u dus optimaal geïnformeerd over de WWZ, en worden ongewenste verplichtingen ontweken. VABO houdt ook rekening met de nieuwe CAO PO 2016-2017 en de mogelijkheden voor verruiming van de WWZ. Ook met de tijdelijke oplossing voor januari t/m maart 2017 en 2018 voor onvoorzien ziekteverzuim tot 14 dagen wordt speciaal rekening gehouden, zodat de WWZ ketens blijven kloppen.

Signalering aanzegplicht
Signalering blokkade