Persoonsgegevens die wij verwerken

Maximedia BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Inloggegevens
 • CV
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geboortedatum
 • IBAN
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een beoordelingen of opmerkingen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van welke dienst u gebruik maakt kunnen wij, wanneer dat noodzakelijk is, ook deze persoonsgegevens verwerken:

 • Burgerlijke staat
 • BSN
 • Nationaliteit
 • Inkomensgegevens, dienstverband en werkgever
 • Persoonsgegevens van partner

Wij slaan deze persoonsgegevens alleen op wanneer dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen verwijderen we deze gegevens direct.

Waarom we gegevens nodig hebben

Maximedia BV verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Om diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

Maximedia BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Maximedia BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Maximedia BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Maximedia BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Maximedia BV gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ga naar https://veiliginternetten.nl voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Het inzien en corrigeren van uw gegevens kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen, wilt u uw gegevens verwijderen, of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, neem dan contact met ons op. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Maximedia BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Maximedia BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.